0

Bureau YOP is op bezoek bij Elbrich Batstra, HR director bij YoungCapital en uitgeroepen tot HR director van het jaar. We zijn benieuwd naar wat YoungCapital nou zo goed doet, waardoor je je als gast en waarschijnlijk ook als werknemer (anders groeide het bedrijf immers niet zo snel) zo welkom voelt? Daar moet werkgeluk aanwezig zijn. Hoe wordt het thema werkgeluk ingezet binnen YoungCapital?

Allereerst begint mijn geluk al op de parkeerplaats. Waar als ik aankom een bordje hangt met ons logo: Bureau YOP. Een glimlach ontstaat op mijn gezicht. Hoef ik een keer niet zwetend en puffend op zoek te gaan naar een parkeerplek… fijn!

Meteen word ik hartelijk ontvangen met een heerlijke cappuccino. Bij binnenkomst screen ik altijd op de sfeer en de energie die er heerst. Eerste ingeving: lekker, het bruist hier. Zo op het eerste gezicht en gevoel is hier werkgeluk aanwezig en ben ik op de juiste plek!

Elbrich haalt mij op en het werkgeluk interview kan van start gaan. Ik ben benieuwd naar hoe hoog haar werkgeluk is. Elbrich: Nou heel hoog zegt ze lachend!

Wat voor cijfer geef je jezelf op werkgeluk?

8,5 a 9. Ik zit hier enorm op mijn plek. Dit is wel mijn purpose om het heel hip te zeggen.

Wat is voor jou werkgeluk?

Dat doen wat je energie geeft! Als de tijd snel voorbij gaat. Als ik aan zaken werk die ik leuk vind en waar mijn talenten liggen. Dan kom ik als het ware in een flow.

Is er voor jou een verschil tussen werkgeluk en bevlogenheid?

Ik zie die twee begrippen als gelinkt. Als je gelukkig in je werk bent, dan ben je vaak ook bevlogen. Andersom werkt het ook. Ben je bevlogen (gepassioneerd) in je werk, dan ben je daar vaak ook gelukkig.

Wat doen jullie intern met werkgeluk?

We werken met jong talent. Voor mij zijn dan een paar vragen belangrijk: Wanneer komen collega’s tot hun recht, weten ze wie ze zijn en waar ze naartoe gaan? Waar lopen onze medewerkers warm voor?

Dat waren de kernvragen die mij bezig hielden vier jaar geleden bij mijn start bij YoungCapital. Debehoeftepiramide van Maslow gaf mij houvast. Hierin staan de universele behoeftes van de mens. Elke tree van de piramide is verwerkt in ons HR-beleid. We hebben inmiddels een hele range aan
leuke, te gekke tools die passen bij deze doelgroep, bedacht.

Neem bijvoorbeeld de eerste trede van Maslow: “lichamelijke behoeftes”. Dit vertaalt zich in ons Health management. Wat eet je? Wat doe je aan sport? Hoe zit je achter je werkplek? Onze neurowetenschapper neemt ons mee in de science of stress. Is stress altijd slecht? En, hoe kunnen we het reduceren? De basis moet goed zijn. Wij als HR-afdeling ondersteunen onze collega’s bij deze basis. Vrijblijvend in dit geval. Het is aan hen of ze hier gebruik van maken.

Voor de trede “erkenning en waardering” hebben we een feedbackapp gelanceerd. Snel en simpel kunnen collega’s elkaar vragen: ‘Hoe vind jij dat ik het doe?’ en ‘Wat vind je van mij?’. Collega’s mogen ook zelf eigen KPI’s opnemen in hun jaarplan. Op die
manier spelen wij in op hun behoefte zich nuttig te voelen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de piramide van Maslow de backbone van ons HR-beleid is.

Onze waarden zijn ook erg belangrijk voor ons werkgeluk. Wij hebben deze waardes met elkaar uitgekozen:

We stay humble.
We dare to be different.
We achieve results together.
We have fun.
We pursue our dreams.
We fail fast, learn fast, improve fast.
We WOW the customer

Neem nou bijvoorbeeld “We achieve results together”. Natuurlijk telt het eindresultaat. Maar bij ons telt zeker ook hoe je daar komt. We hebben namelijk met elkaar afgesproken hoe we werken. Deze waarden dragen bij aan het werkgeluk.

Hoe reageren de medewerkers hierop?

Die vinden het helemaal leuk! Maar dat is natuurlijk prediken voor eigen parochie (zegt Elbrich met een lach). De cijfers (uitstroom en ziekteverzuim) liegen niet. Dat zijn mooie cijfers voor zo’n groot groeiend bedrijf met zo’n jonge populatie.

Welke behoefte(s) zie jij onder Young Professionals?

De verwachtingen van deze populatie zijn heel hoog. Wie ben ik, wat kan ik en waar ga ik naar toe? De wereld is een grote snoepwinkel. We objectiveren dit gevoel om te voorkomen dat young professionals doorschieten en zich over de kop werken.

Is er een generatieverschil, generatie Y t.a.v. eerdere generaties?

Ik zie het verschil niet zo. We moeten er alleen voor zorgen dat mensen naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen. Zoals Covey het zegt: ‘first to understand than to be understood’. Voor mij erg toepasselijk op het generatiewerken. Het talent van iemand van 50 ligt misschien vakinhoudelijk,
terwijl het bij een online marketeer van 25 zit in de snelheid van alle tools die hij gebruikt. Die twee generaties kunnen prima samenwerken!

Bureau YOP heeft een visual ontwikkeld die gaat over werkgeluk als businessmodel. Om een gelukkige werkomgeving te faciliteren, adviseren wij werkgevers 5 pijlers die daarin belangrijk zijn, namelijk:

Plezierig werk, Vitaal werk, Groeizaam werk, Boeiend werk en Zinvol werk.

Wat doen jullie om een gelukkige werkomgeving te faciliteren?

Ik zie hier veel overeenkomsten. Het heeft wat weg van onze HR-leus: ‘’Happy healthy connected’’.

Hoe hoog is jullie verloop en verzuim?

Ons verloop is laag: 2,0%. Ongeveer 2/3 is vrijwillig verloop. Collega’s blijven lang bij ons, maken mooie stappen en kijken uiteindelijk een keer verder naar buiten. Een aantal boomerangt weer terug. Voor hen is altijd wel plek. Een mooi voordeel van een hard groeiend bedrijf. Het verzuim is nu eigenlijk 1,8% en het streven is om dit te verlagen naar 1,5% . We zien dat de verzuimstructuur verandert. Collega’s op het hoofdkantoor worden wat ouder en de levensfase verschuift. We ondersteunen collega’s die de combinatie werk en gezin lastig vinden. We zitten immers allemaal samen in het schuitje! Samen krijgen we collega’s weer on track.

Wat is je tip over het binden en boeien van Young Professionals aan andere organisaties?

Laat young professionals zijn wie ze zijn. Vraag hen wat ze nodig hebben. Geef hen inspraak en probeer nieuwe dingen. Begin klein en kijk of er animo voor is.

Rosalie met een glimlach: En volg de tips van Bureau YOP toch?! Daarbij wijs ik op onze visual, werkgeluk als businessmodel. Elbrich moet heel erg lachen en zegt hard in de microfoon: ja zeker, Volg Bureau YOP!! Duidelijk genoeg? Haha.

Wat zijn volgens jou werkgeluk-killers?

Dat mensen hun eigen beslissingen niet mogen nemen. Een dooddoener.

Welke organisatie inspireert jou op werkgeluk?

Leuke vraag! Ik was laatst bij Dept (TamTam). Een jong bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Ze hebben bijvoorbeeld geen vaste plekken, ook het management niet. Dat maakt het zo laagdrempelig. Perfect voor jong talent.

Wat gaaf en inspirerend om dit interview af te nemen met deze snel schakelende en bevlogen HR dame. Wat een passie voor je vak en de Young Professionals. Dank je wel Elbrich Batstra!