0

De populariteit van persoonlijk leiderschap en trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap groeit snel. Maar, wat betekent persoonlijk leiderschap en hoe ga je hiermee aan de slag? Bureau YOP werkt al ruim zes jaar aan persoonlijk leiderschap van (young) professionals in zeer uiteenlopende branches. In dit artikel zetten we uiteen wat onze eigentijdse visie op persoonlijk leiderschap is en hoe het eruit ziet als je met Bureau YOP aan persoonlijk leiderschap werkt.

Wij hebben een eigentijdse visie ontwikkeld op persoonlijk leiderschap. Deze hebben we visueel weergeven in een persoonlijk leiderschap ontwikkelkompas. Dit kompas bestaat uit 4 ontwikkelrichtingen die de persoonlijk leiderschapsgebieden vertegenwoordigen: leidinggeven aan jezelf, je werk, je gezondheid en je werkrelaties. De negen gekleurde vlakken geven de persoonlijke leiderschapsgebieden weer waarop we onze deelnemers ontwikkelen in onze persoonlijk leiderschapstrajecten.

 “Het kompas is een cruciaal onderdeel van onze visie op persoonlijk leiderschap, omdat het zorgt voor focus en diepte bij de ontwikkeling van onze deelnemers. Daarnaast helpt het kompas ons om de resultaten van onze programma’s meetbaar te maken.” – Rianne Hekkema, business & development manager Bureau YOP

Zelfbewust zijn in persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap ontwikkelkompas

Centraal in het kompas staat ‘Wees zelfbewust’. Persoonlijk leiderschap begint wat ons betreft met het ontwikkelen van zelfbewustzijn. 

Zelfbewustzijn gaat over de mate waarin je bewust bent van jezelf: van je denken, voelen, willen en handelen in het moment. Zelfbewuste medewerkers kennen hun eigen kwaliteiten, drijfveren, waarden, belemmeringen en valkuilen en weten hoe ze overkomen op anderen.

Zelfbewuste medewerkers zetten hun menszijn voorop in hun werk. Hierdoor zijn zij inspirerend voor klanten en voor elkaar. Ze hebben meer ‘zin’ in hun werk, nemen verantwoordelijkheid en verbinden zich van binnenuit met hun professionele rol.

Vanuit een groeiend zelfbewustzijn kan een medewerker zich ontwikkelen op een of meer van de 8 andere ontwikkelgebieden. We leggen deze persoonlijke ontwikkelingsgebieden uitgebreid uit op onze website.

  Meer lezen over incompany persoonlijk leiderschapstraining?

  Download ons whitepaper!

  Wij delen onze visie op persoonlijk leiderschap en hoe organisaties hun werknemers hier duurzaam in begeleiden.

  Ontwikkeling van onze methodiek

  Dit kompas is niet in beton gegoten. We hebben het ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring met het begeleiden van persoonlijk leiderschap in organisaties. Het vertegenwoordigt de meest voorkomende persoonlijk leiderschap ontwikkelgebieden onder professionals. Tegelijkertijd passen we het kompas steeds aan op de specifieke ontwikkelwensen van onze klanten en de actualiteit in de organisatie.

  Persoonlijk leiderschapskompas bureau YOP

  Persoonlijk leiderschapstest

  Het kompas is een belangrijk instrument in onze persoonlijk leiderschapstrajecten. Allereerst gebruiken we het kompas als ontwikkel instrument om richting te geven aan de ontwikkelbehoeften en -doelen van de deelnemers. We hebben een online persoonlijk leiderschapstest ontwikkeld die bestaat uit 20 vragen en snel inzicht geeft in de ontwikkelbehoefte op de 9 persoonlijk leiderschapsgebieden. De scores van de test laat ons direct zien waar de ruimte voor ontwikkeling voor elke deelnemer ligt. Bij een in-company traject waar we een groep deelnemers uit dezelfde organisatie begeleiden leggen we deze data ook over elkaar. De overall score vertelt ons dan welke persoonlijk leiderschapsgebieden ontwikkeld dienen te worden op groepsniveau. Zo maken we elk traject weer op maat.

  Als je zelf graag wilt weten, hoe je ervoor staat op het gebied van persoonlijk leiderschap, nodigen we je graag uit om deze gratis online test voor jezelf eens in te vullen.

  Daarnaast gebruiken we het kompas als monitor instrument. We toetsen en monitoren de ontwikkeling van de medewerkers en sturen bij waar nodig. Hierbij maken we gebruik van de zelfreflectie van de medewerker en feedback vanuit de werkomgeving.

   Meer lezen over incompany persoonlijk leiderschapstraining?

   Download ons whitepaper!

   Wij delen onze visie op persoonlijk leiderschap en hoe organisaties hun werknemers hier duurzaam in begeleiden.

   Ten slotte gebruiken we het kompas ook als meet instrument. Aan het eind van een persoonlijk leiderschapstraject vullen deelnemers de test opnieuw in en leggen we het resultaat naast de nulmeting. In een driegesprek tussen manager, deelnemer en begeleider evalueren we de ontwikkeling van de deelnemer op de verschillende gebieden. Zo maken we de persoonlijke groei meetbaar, inzichtelijk en tastbaar voor onze deelnemers en klanten. Afhankelijk van de wensen van de klant vatten we de metingen samen in een (geanonimiseerd) dashboard.

   Bureau YOP is hét bureau voor persoonlijk leiderschap voor professionals. Inmiddels werken we al ruim vijf jaar met én voor onze opdrachtgevers aan persoonlijk leiderschap in zeer diverse branches, om zo bij te dragen aan zoveel mogelijk (werk)geluk voor al onze deelnemers! Benieuwd hoe persoonlijk leiderschap in jouw organisatie eruit kan zien? We gaan graag het gesprek aan, zodat we je mee kunnen nemen in onze aanpak en samen ontdekken of dit ook bij jouw organisatie past. Neem contact op via info@bureauyop.nl of 085 130 2358