0

Persoonlijk leiderschap toepassen is meer dan het volgen van een persoonlijk leiderschapstraining. Vooral dat wat je tijdens de trainingen leert en bespreekt toepassen in de dagelijkse praktijk kan een uitdaging zijn voor deelnemers en organisaties. In dit artikel gaan we daarom dieper in op het borgen van persoonlijk leiderschap binnen een organisatie, tijdens en na een persoonlijk leiderschapstraining. Dat doen we onder andere in samenwerking met leidinggevenden, door kritische leerexperimenten en intervisie toe te passen, in combinatie met ons online platform voor deelnemers. 

“In organisaties die zelf actief betrokken zijn in het design en de uitvoering van het programma en waar een leercultuur heerst, is de impact van onze trainingen vele malen groter, zowel voor de deelnemer als voor de organisatie.”

 – Gidi Heynens, mede-eigenaar Bureau YOP

Actief betrekken van leidinggevenden

De borging van de leeropbrengsten in de werkpraktijk is een belangrijk punt van aandacht. Daarmee valt of staat het succes van onze programma’s. Daarom is betrokkenheid vanuit de organisatie zowel tijdens als na de trainingen cruciaal voor het laten slagen van een persoonlijk leiderschapstraject.

In de praktijk betekent dit allereerst dat we de leidinggevenden van deelnemers actief betrekken in de transfer naar de werkpraktijk: tijdens de intake bij het gezamenlijk formuleren van de individuele ontwikkeldoelen van de deelnemer, tussen de modules door waarbij de leidinggevende als coach optreedt voor de persoonlijke challenges van de deelnemer, de tussentijdse driegesprekken (halverwege) waarin de voortgang van de ontwikkeling van de deelnemer wordt besproken en tijdens de outtake de manager feedback geeft op de leerresultaten van de deelnemer. Indien gewenst bieden we als onderdeel van het persoonlijk leiderschapstraject ook coaching aan de leidinggevenden, zodat zij weten hoe ze de deelnemers het best kunnen begeleiden in hun persoonlijk leiderschapsontwikkeling.

  Meer lezen over incompany persoonlijk leiderschapstraining?

  Download ons whitepaper!

  Wij delen onze visie op persoonlijk leiderschap en hoe organisaties hun werknemers hier duurzaam in begeleiden.

  Kritische leerexperimenten

  Aan het einde van ieder programmaonderdeel formuleert de deelnemer op basis van zijn/haar ontwikkeldoelen een of meerdere kritisch leerexperimenten. Een kritisch leerexperiment is het experimenteren met nieuw persoonlijk leiderschapsgedrag in de werkpraktijk. Hiervoor zal de deelnemer uit zijn/haar comfortzone moeten stappen. De deelnemer wordt hierin aangemoedigd en ondersteund door een buddy. Aan het begin van het volgende programma-onderdeel reflecteren de deelnemers op hun kritisch leerexperiment en delen de deelnemers de persoonlijke successen met elkaar.

  Online leerplatform voor persoonlijk leiderschap

  Een andere manier om de leeropbrengsten te borgen is door gebruik te maken van ons online leerplatform. Op dit platform volgen de deelnemers (door ons zelfgemaakte) e-learning modules, maken ze tussentijdse en voorbereidende opdrachten en lezen ze artikelen en hand-outs. Daarnaast ontvangen de deelnemers persoonlijke opdrachten vanuit de begeleider via de persoonlijke chatfunctie. Deze hybride manier van leren zorgt ervoor dat de deelnemers ook tussen de fysieke bijeenkomsten actief bezig blijven met hun ontwikkeling.

  Intervisie in persoonlijke ontwikkeling

  Vaak is intervisie ook een onderdeel van onze persoonlijk leiderschapstrajecten. Tijdens een intervisie bijeenkomst werken de deelnemers met elkaar aan eigen ingebrachte werkcasuïstiek en formuleren ze met elkaar oplossingen voor werkgerelateerde uitdagingen. Wij begeleiden vanuit Bureau YOP één of twee sessies, waarna de groep deze intervisiebijeenkomsten zelf gemiddeld één keer per kwartaal gaat organiseren, ook nadat het persoonlijk leiderschapstraject is afgerond. Zo blijft er sprake van continue leren van en met elkaar.

   Meer lezen over incompany persoonlijk leiderschapstraining?

   Download ons whitepaper!

   Wij delen onze visie op persoonlijk leiderschap en hoe organisaties hun werknemers hier duurzaam in begeleiden.

   Bureau YOP werkt inmiddels al ruim vijf jaar met én voor opdrachtgevers aan persoonlijk leiderschap in zeer diverse branches. Zo dragen we bij aan zoveel mogelijk (werk)geluk voor al onze deelnemers. Meer weten over persoonlijk leiderschap in jouw organisatie? We gaan graag het gesprek aan, zodat we je mee kunnen nemen in onze aanpak en samen ontdekken of dit ook bij jouw organisatie past. Neem contact op via info@bureauyop.nl of 085 130 2358.