0

Wat is persoonlijk leiderschap? Dat is de eerste vraag die we in dit artikel beantwoorden. Daarna duiken we in de behoefte van organisaties en werknemers naar persoonlijk leiderschap. We zetten drie redenen uiteen waarom deze behoefte groeit en waarom het voor zowel werkgever als werknemer nú tijd is om te investeren in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap volgens Bureau YOP

Persoonlijk leiderschap is een hot topic. Er is veel over geschreven en op het internet kom je verschillende definities tegen. Hoe definiëren wij vanuit Bureau YOP persoonlijk leiderschap?

Definitie persoonlijk leiderschap

Kort gezegd is persoonlijk leiderschap de vaardigheid om leiding te nemen over jezelf, je werk, je werkrelaties en je gezondheid.

Persoonlijk leiderschap is een ontdekkingstocht naar wie je bent, wat je kunt, wat je belemmert en wat je wilt om van daaruit zelfbewust richting te geven aan jezelf en je (werk)omgeving.

Door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap laat je je niet meer leiden door je omgeving of door onbewuste patronen en emoties, maar leer je leiding te nemen van binnenuit en maak je bewuste keuzes gebaseerd op innerlijke drijfveren, principes, talenten en waarden.

Het is meer dan ooit tijd voor persoonlijk leiderschap

Dit is hét moment voor werkgevers en werknemers te investeren in persoonlijk leiderschap. Waarom? Dat leggen we uit aan de hand van drie ontwikkelingen onder professionals:

 • Onze 24/7 maatschappij vraagt meer van werknemers
 • Persoonlijke ontwikkeling is één van de belangrijkste werkbehoeften onder (young) professionals
 • De ‘corona-jaren’ roepen nieuwe verlangens en vragen op bij werknemers én werkgevers
Drie redenen waarom de behoefte aan persoonlijk leiderschap en persoonlijk leiderschapstraining groeit

Invloed van de 24/7 maatschappij

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, individualisering en flexibilisering is de druk op medewerkers de afgelopen tien jaar gigantisch toegenomen. Doordat informatie altijd en overal beschikbaar is, ervaren we steeds meer externe prikkels. Deze continue stroom aan prikkels leidt ons af van onze eigen binnenwereld en resulteert erin dat we ons onbewust laten leiden door ideaalbeelden uit onze omgeving. Dit doet afbreuk aan ons zelfvertrouwen en schept hoge verwachtingen van ons eigen ideaalbeeld.

We zien steeds meer professionals die spanning ervaren tussen het waarmaken van verwachtingen en het waarmaken van zichzelf en die worstelen met het managen van deze interne en externe druk. De verwachtingen waaraan professionals het meeste lijden, zijn de verwachtingen van zichzelf. Continu aan die hoge verwachtingen van zichzelf moeten voldoen, zorgt voor de ultieme vorm van stress van binnenuit. Het is nooit genoeg, het kan altijd beter en je moet continu aan staan.

  Meer lezen over incompany persoonlijk leiderschapstraining?

  Download ons whitepaper!

  Wij delen onze visie op persoonlijk leiderschap en hoe organisaties hun werknemers hier duurzaam in begeleiden.

  Behoefte aan persoonlijke ontwikkeling onder (young) professionals

  Uit onderzoek onder (young) professionals blijkt al jaren dat persoonlijke ontwikkeling een van de belangrijkste werkbehoeften is. Meer dan vorige generaties hechten zij waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn ambitieus, willen snel impact maken en doorgroeien. Ze zijn voortdurend op zoek naar richting, perspectief en een daarbij passend persoonlijk groeipad. Het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, nieuwe vaardigheden leren en een opleiding volgen staan hoog op hun wensenlijst. De drie belangrijkste redenen om aan hun ontwikkeling te werken zijn:

  1. Mijn persoonlijke groei (zelfontplooiing)

  2. Omdat het mij voldoening geeft

  3. Omdat ik iets steeds beter wil kunnen.

  Uit datzelfde onderzoek blijkt dat slechts 60% van de respondenten verwacht over een jaar nog in dienst te zijn bij hun huidige werkgever. De reden? Ze zijn ontevreden over hun baan. Aandacht voor hun ontwikkeling lijkt bepalend voor hun keuzes. Persoonlijke ontwikkeling blijkt meer dan ooit belangrijk voor de jongste generaties. 

  “Generatie Y en Z hebben veel meer behoeften aan persoonlijke ontwikkeling dan andere generaties op de werkvloer. Juist deze generatie is op zoek naar werk waarbij hun passies, talenten en drijfveren optimaal tot uiting komen. Als daar geen aandacht voor is in organisaties, dan zijn ze vaak snel vertrokken.”

  – Gidi Heynens, mede-oprichter en coach bij Bureau YOP

  In company persoonlijk leiderschapstraining voor organisaties

  Veranderende vragen en verlangens

  De afgelopen ‘Corona-jaren’ hebben de behoefte aan persoonlijk leiderschap in een stroomversnelling gebracht. Deze crisis jaren hebben een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit, veerkracht en weerbaarheid. Doordat veel prikkels uit de buitenwereld weg vielen, kwamen vragen uit onze binnenwereld als vanzelf naar boven. Hoe blijf ikzelf aan het roer nu er zoveel beperkingen van buitenaf worden opgelegd? In hoeverre laat ik mezelf gijzelen door angst en hoe kan ik dit doorbreken? Hoe ga ik om met het groeiende besef dat ik kwetsbaar ben en hoe zorg ik goed voor mezelf en mijn gezondheid? Hoe manage ik mijn energie en blijf ik in balans nu werk en privé dwars door elkaar heen lopen?  Maar ook voor diepere levensvragen kwam meer ruimte: wie ben ik, wat vind ik belangrijk en wat is nu echt betekenisvol voor mij? In de begeleiding van onze persoonlijk leiderschapsprogramma’s waren dit belangrijke vraagstukken waar we veel aandacht aan hebben besteed. 

   Meer lezen over incompany persoonlijk leiderschapstraining?

   Download ons whitepaper!

   Wij delen onze visie op persoonlijk leiderschap en hoe organisaties hun werknemers hier duurzaam in begeleiden.

   Ook vanuit werkgeversperspectief zien we een toenemend besef om te investeren in persoonlijk leiderschap van hun medewerkers. Werkgevers die zich zorgen maken om de mentale, emotionele en fysieke gezondheid van hun medewerkers en die het tegelijkertijd lastig vinden om de vitaliteit van hun medewerkers op afstand te polsen. Ook de zorg om afnemende binding met de organisatie en de onderlinge verbinding in teams is een belangrijk punt van aandacht. Zo spreken we ook werkgevers die het contact verliezen met medewerkers en die zich zorgen maken  over eenzame medewerkers.

   Bureau YOP is hét bureau voor persoonlijk leiderschap voor professionals. Inmiddels werken we al ruim vijf jaar met én voor onze opdrachtgevers aan persoonlijk leiderschap in zeer diverse branches, om zo bij te dragen aan zoveel mogelijk (werk)geluk voor al onze deelnemers! Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? We gaan graag het gesprek aan, zodat we je mee kunnen nemen in onze aanpak en samen ontdekken of dit ook bij jouw organisatie past. Lees meer over onze in company persoonlijk leiderschapstraining of neem contact op via info@bureauyop.nl of 085 130 2358