OVER BUREAU YOP

Wij zijn Bureau YOP (YOur Potential), een eigentijds bureau dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap voor professionals. Wij helpen professionals om leiding te nemen over zichzelf, over hun werk en carrière, over hun gezondheid en over hun werkrelaties. Dit doen we door het ontwikkelen en het begeleiden van persoonlijk leiderschapsprogramma’s in organisaties en door het aanbieden van open inschrijving programma’s.

Maak kennis met ons en lees hieronder wie we zijn en waar we voor staan. We ontmoeten je graag in een persoonlijke kennismaking of in één van onze programma’s.

ONS TEAM

Kennismaken met onze begeleiders

ONZE MISSIE

Waar wij voor staan en waar wij in geloven

ONZE VISIE

Hoe wij kijken naar persoonlijk leiderschap

ONZE WAARDEN

Wat wij belangrijk vinden en uitdragen

ONS KANTOOR

Waar je ons kunt vinden

ONZE HISTORIE

Waar we vandaan komen

ONS TEAM

Maak kennis met onze YOP-teamleden.

Wat ons verbindt zijn onze kernwaarden en onze passie voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Al onze begeleiders hebben ruime ervaring in het begeleiden van professionals in organisaties. Klik op de foto van een YOP-teamlid voor een persoonlijke kennismaking.

Eigenaar/trainer

Matthijs van der Bijl

Programmacoördinator

Eva Arkenaar

Trainer/Coach

Rosalie Met – Teeuwen

Trainer/Coach

Annelotte van Riet

Trainer/Coach

Yu Mee

Trainer/Coach

Marleen Korten

Trainingsacteur

Mariëlle van Vliet

Trainingsacteur

Eline Hoebe

Trainingsacteur

Ted Groot

Trainer/ Trainingsacteur

Melja Ottow

Eigenaar/trainer

Chantal Juijn-Goossens

Programmacoördinator

Joyce Meershoek

Trainer/Coach

Gidi Heynens

Loopbaancoach

Sharon Scheeper

Trainingsacteur

Ferry Kruiswijk

Trainer/Coach

Camiel Bernaards

Trainer/Coach

Pim Schouten

Trainer/Coach en trainingsacteur

Wendy Riksen

Trainingsacteur

Jeroen van Veenendaal

Trainer/coach

Nicolette Kat

Eigenaar/CFO

Björn Juijn

Opleidingskundige

Rianne Hekkema

Trainer/coach/trainingsacteur

Niels Horeman

Trainer/Coach

Mari Plooij

Trainer/Coach

Vera van Haren

Trainer/coach

Timon Visser

Trainer/Coach

Peter van Klingeren

Trainer/Coach

Veronique van den Berg

Trainer/Coach

Susan Theunissen

ONS TEAM

Maak kennis met onze YOP-teamleden.

Wat ons verbindt zijn onze kernwaarden en onze passie voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Al onze begeleiders hebben ruime ervaring in het begeleiden van professionals in organisaties. Klik op de foto van een YOP-teamlid voor een persoonlijke kennismaking.

Eigenaar/trainer

Matthijs van der Bijl

Eigenaar/trainer

Chantal Juijn-Goossens

Eigenaar/CFO

Björn Juijn

Programmacoördinator

Eva Arkenaar

Programmacoördinator

Joyce Meershoek

Opleidingskundige

Rianne Hekkema

Trainer/coach

Rosalie Met

Trainer/coach

Gidi Heynens

Loopbaancoach

Sharon Scheeper

Trainer/Coach

Annelotte van Riet

Trainer/Coach

Yu Mee

Trainer/Coach

Marleen Korten

Trainer/coach

Pim Schouten

Trainingsacteur

Ferry Kruiswijk

Trainer/Coach

Camiel Bernaards

Trainer/coach en trainingsacteur

Wendy Riksen

Trainingsacteur

Jeroen van Veenendaal

Trainingsacteur

Eline Hoebe

Trainer/coach

Timon Visser

Trainer/Coach

Peter van Klingeren

Trainer/Coach

Nicolette Kat

Trainer/coach/trainingsacteur

Niels Horeman

Trainer/Coach

Mari Plooij

Trainer/Coach

Vera van Haren

Trainingsacteur

Mariëlle van Vliet

Trainer/coach

Veronique van den Berg

Trainingsacteur

Ted Groot

Trainer/coach

Susan Theunissen

Trainer/trainingsacteur

Melja Ottow

ONZE MISSIE

Waar wij voor staan en in geloven.

Onze missie is het naar boven halen van het volledige potentieel van professionals door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, zodat zij zelfbewuster een betekenisvolle bijdrage leveren aan zichzelf, hun werkomgeving en de wereld om hen heen.

Wij geloven in een integrale aanpak

Wij geloven in een integrale aanpak (alles staat met elkaar in verbinding) waarbij we 5 niveaus onderscheiden: handelen, denken, voelen, willen en verbinden. Een meer holistische kijk is wat ons betreft goed voor zowel het individu, als voor de organisatie, als voor de wereld om ons heen. Wanneer alle niveaus met elkaar verbonden zijn, dan leven mensen volledig naar hun potentieel.

Wij geloven dat iedereen in potentie een leider over zichzelf is

Wij geloven dat iedereen in potentie een leider over zichzelf is. Alle kwaliteiten voor persoonlijk leiderschap zijn in aanleg al aanwezig. Het is de kunst om eruit te halen wat er al in zit, in plaats van erin te stoppen wat helemaal niet bij iemand past (tips, tricks en opgelegde vaardigheden).

Wij geloven dat de meeste problemen die we in organisaties tegenkomen duurzaam opgelost kunnen worden

Wij geloven dat de meeste problemen die we in organisaties tegenkomen duurzaam opgelost kunnen worden door het (zelf)bewustzijn te vergroten

Wij geloven dat het ontwikkelen van zelfbewustzijn altijd voorafgaat aan duurzame gedragsverandering.

Wij geloven dat het ontwikkelen van zelfbewustzijn altijd voorafgaat aan duurzame gedragsverandering. Vanuit meer zelfbewustzijn ontwikkelen medewerkers zich tot zelfsturende, bevlogen, vitale en relatiegerichte professionals.

Wij geloven in organisaties die ruimte en werk maken van het potentieel van hun medewerkers

Wij geloven in organisaties die ruimte en werk maken van het potentieel van hun medewerkers, die hen helpen om te excelleren in waar ze van nature goed in zijn en waar ze plezier in hebben.

Wij geloven dat professionele- en organisatieontwikkeling begint bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

Wij geloven dat professionele- en organisatieontwikkeling begint bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van de medewerkers.

ONZE VISIE

Een eigentijdse kijk op persoonlijk leiderschap van professionals.

Wij hebben een eigentijdse visie ontwikkeld op persoonlijk leiderschap. Deze hebben we visueel weergeven in een persoonlijk leiderschap ontwikkelkompas.  Dit kompas bestaat uit 4 ontwikkelrichtingen die de persoonlijk leiderschapsgebieden vertegenwoordigen: leidinggeven aan jezelf, je werk, je gezondheid en je werkrelaties. De 9 gekleurde vlakken geven de persoonlijke leiderschapsgebieden weer waarop we onze deelnemers ontwikkelen in onze programma’s.

Lees hier de toelichting op de 9 persoonlijk leiderschapsgebieden

Persoonlijk leiderschapskompas bureau YOP

ONZE WAARDEN

Wat we belangrijk vinden en actief uitdragen in onze dienstverlening.

VERTROUWEN

Vertrouwen in ons werk gaat over het scheppen van een leerklimaat waarin deelnemers zich veilig voelen, uit hun comfortzone treden en zich kwetsbaar durven opstellen. Vertrouwen vraagt om lef tonen, risico’s nemen en belemmerende patronen durven loslaten. Vertrouwen op jezelf en anderen zijn belangrijke thema’s in onze programma’s. In de samenwerking met onze klanten gaat het over het betrouwbaar zijn, het nakomen van afspraken, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

INSPIREREN

Inspireren staat bij ons voor werken met plezier, passie en vervulling. Het gaat over met hart en ziel aan het werk zijn. Over het realiseren van wensen, dromen en verlangens. Over je persoonlijk verbinden met je werk. Geïnspireerd werken vertaalt zich in meesterschap voor je professionele vak. Dat streven we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze deelnemers na.

ONTWIKKELEN

Ontwikkelen is voor ons een doel en een middel. Wij ontwikkelen ons zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap continue door middel van persoonlijke- en samenwerkingscoaching, verdiepende opleidingen en team intervisie. Vanuit het scherp blijven op en het ontwikkelen van ons eigen potentieel, kunnen we deelnemers optimaal begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste persoonlijke leiders.

VERBINDEN

Verbinding gaat wat ons betreft in de eerste plaats over echt contact maken met jezelf. Over uiting geven aan je binnenwereld, over dat wat je werkelijk bezighoudt. In de tweede plaats gaat het over verbinding maken met de ander. Over elkaar echt ontmoeten vanuit gelijkwaardigheid. En in de derde plaats gaat het over verbinding maken met het grotere geheel (team, organisatie, maatschappij). In het contact met onze klanten streven we naar duurzame en gelijkwaardige samenwerkingsrelaties die bijdragen aan het grotere geheel.

ONS KANTOOR

Waar je ons kunt vinden en hoe je bij ons komt.

We zijn met ons kantoor gevestigd in Bussum, hartje Nederland in De Heart House. De Heart House is een bijzonder verzamelpand waar deelnemers, bedrijven, therapeuten, trainers en coaches samenkomen en waar je terecht kunt voor begeleiding op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en welzijn. In de Heart House hebben we de mogelijkheid om met groepen te trainen en individueel te coachen. Voor een sfeerimpressie zie hieronder.

085 130 2358
info@bureauyop.nl
Huizerweg 54, 1402 AD Bussum
KvK: 90632877

Btw: NL865385919B01

ONZE HISTORIE

Waar we vandaan komen en hoe we zijn gekomen waar we nu staan.

Bureau YOP ziet op 1 mei 2016 het eerste levenslicht. De plannen voor het opzetten van een eigen bureau dateren al van ver daarvoor. Rosalie en Gidi, de oprichters van Bureau YOP leren elkaar in 2010 kennen bij trainings- en organisatieadviesbureau Spijkman.

Hier maken zij allebei hun eerste vlieguren als trainers en spreken ze het verlangen uit om ooit samen te gaan ondernemen.

Ruim vijf jaar later verwezenlijken ze hun gezamenlijke droom: een bureau dat zich exclusief richt op talentontwikkeling van YOung Professionals. Vanuit de Nieuwegracht in Utrecht worden de businessplannen door vertaald naar specifieke Young Professional programma’s, waarbij (als missie) centraal staat: ‘het werkgeluk van Young Professionals optimaliseren’.

Al snel melden de eerste klanten en deelnemers zich. Bureau YOP ontwikkelt zich in korte tijd tot een middelgroot bureau dat zich onderscheidt door een eigentijdse, op maat gemaakte en persoonlijke aanpak. In 3 jaar tijd groeit Bureau YOP naar meer dan 15 teamleden en ruim 20 klanten.

In het najaar van 2018 realiseren Gidi en Rosalie dat ze de doelgroep Young Professionals en het thema Werkgeluk ontgroeien. Wat volgt is een periode van herbezinning en (persoonlijke) transitie. Samen volgen ze de tweejarige opleiding instrument voor hulp bij het ITIP, een verdiepende coachopleiding. Dit resulteert in de ontwikkeling van een nieuwe propositie. De naam Bureau YOP blijft, maar krijgt een nieuwe betekenis: YOur Potential. De missie evolueert naar: ‘het volledige potentieel van professionals naar boven halen door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap’.

Dit is waar we nu staan en waar we ons eigen potentieel het liefst weer elke dag voor inzetten!