DE 9 PERSOONLIJK LEIDERSCHAPSGEBIEDEN

Hieronder lees je wat de 9 persoonlijke leiderschap gebieden zijn en hoe we onze deelnemers daar in de programma’s bij helpen ontwikkelen:

Persoonlijk leiderschapskompas bureau YOP

1. Wees zelfbewust

In het hart van het kompas vind je het eerste principe: Wees zelfbewust. Persoonlijk leiderschap begint met het ontwikkelen van zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn gaat over de mate waarin je bewust bent van jezelf: van je denken, voelen, willen en handelen in het moment. Zelfbewuste professionals zijn zich bewust van hun drijfveren, waarden, talenten, belemmeringen en valkuilen. 

Het proces van ontwikkelen van zelfbewustzijn verloopt enerzijds via introspectie (=intern zelfbewustzijn; inzicht in je eigen binnenwereld) en anderzijds via interactie met jouw omgeving (=extern zelfbewustzijn; inzicht in hoe jij op anderen overkomt). In onze programma’s doen we een groot beroep op het zelf reflecterende vermogen van de deelnemer en leren we ze op een constructieve manier terug te geven wat ze zien, horen en ervaren in het contact met de andere deelnemers.

Voorwaarde voor het ontwikkelen van de 8 andere leidende principes is dat de deelnemer telkens het proces van zelfbewustzijnsontwikkeling doorloopt.

2. Vertrouw jezelf

Zelfvertrouwen is het geloof dat je in je eigen kunnen hebt. Professionals die zichzelf vertrouwen, hebben een positief zelfbeeld en maken een zelfverzekerde indruk.  Ze durven te gaan staan voor hun eigen mening, tonen lef en zijn minder gevoelig voor het oordeel van anderen. Zonder zichzelf te overschreeuwen maar juist heel puur en eigen. 

In onze programma’s besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van de deelnemers. Zo werken we vanuit een waarderend perspectief, waarbij we uitgaan van mogelijkheden en de talenten van deelnemers. We werken met kritische leerexperimenten, waarbij de deelnemer met nieuw gedrag oefent waarbij hij buiten zijn comfortzone treedt. We focussen hierbij op positieve leerervaringen zodat de deelnemer de opbrengsten uit de training direct de volgende dag ‘durft’ in te zetten in de werkpraktijk.

3. Neem de regie

Leidinggeven aan jezelf gaat over dat je zelf regie neemt over je eigen denken, voelen, willen en handelen en dat je jouw handelen niet laat aansturen door onbewuste gedachten en gevoelens. In onze programma’s maken we professionals bewust van hun belemmerende patronen en leren zij deze te doorbreken.

Op een dieper niveau gaat leidinggeven aan jezelf over doen wat je van binnenuit wilt, waar je werkelijk waarde aan hecht. Koersen op je eigen innerlijke kompas! Deelnemers aan onze programma’s krijgen zicht op hun purpose en hun waarden. Op deze manier leren ze richting te geven aan hun werkomgeving, op een manier die zij zelf kiezen. Ze leren verantwoordelijkheid over de uitdagingen in hun werk te nemen, door hun eigen aandeel hierin te zien en de bereidheid te ontwikkelen om daarin zelf proactief oplossingen aan te dragen.

4. Werk met hart & ziel

Professionals die werken met hart & ziel ervaren flow, bezieling en zingeving in hun werk. Als je met hart & ziel werkt dan maak je optimaal gebruik van je talenten, passies en drijfveren en draag je zinvol bij aan het grotere geheel. Je voelt je intrinsiek verbonden met je werk. 

In onze programma’s begeleiden we professionals bij het pro-actief vormgeven van hun eigen baan, waardoor dit beter aansluit op hun drijfveren, passies en talenten. Dit wordt ook wel Job Crafting genoemd. Hierdoor ontstaat er niet alleen een betere match tussen mens en professional, maar het verhoogt ook de verbinding met de organisatie.

Werken met hart & ziel gaat ook over dat je helderheid ontwikkelt over jouw loopbaanrichting, dat je hier proactief sturing aan geeft en weet te vertalen naar authentieke loopbaankeuzes. Dit is het proces van Career Crafting waarin we deelnemers actief begeleiden. Career Crafting draagt daarmee bij aan een duurzame inzetbaarheid en gezonde doorstroom van professionals in de organisatie.

5. Slim werken

Professionals die slim werken, hebben overzicht en rust in hun werkzaamheden en weten succesvol prioriteiten te stellen. Ze hebben grip op afleidingen, onderbrekingen en weten slim om te gaan met e-mail, agenda, taken en verzoeken van anderen. Ze delegeren effectief werkzaamheden, stellen grenzen en zijn duidelijk in hun verwachtingen naar anderen. Ze verspillen hun energie en aandacht niet aan onbenullige zaken die weinig toevoegen aan hun werk. 

Wij helpen onze deelnemers om hun werk slimmer te organiseren, waardoor ze effectiever en efficiënter worden en meer werk gedaan krijgen in minder tijd.

6. Leef vitaal

Leef vitaal gaat over dat je regelmatig sport en beweegt, gezond eet, goed slaapt goed en voldoende ruimte maakt voor ontspanning en herstelmomenten. In onze programma’s besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van een vitale levensstijl. Vitale professionals zitten lekker in hun vel, bruisen van de energie, verzuimen minder vaak en zijn duurzaam inzetbaar.

7. Leef in balans

Door de veeleisende omgeving waarin veel professionals zich bevinden, ligt de druk hoog. Stress- en burn-out klachten liggen hierdoor op de loer. Professionals die in balans leven, ervaren een goed evenwicht tussen hun draagkracht (dat wat ze aan kunnen) en draaglast (dat wat ze op hun bordje hebben liggen). 

Ze hebben een helder zicht op hun eigen energielandschap. Ze weten wat hun energie geeft en wat juist energie vreet.

Wij begeleiden professionals in het effectief managen van hun eigen energiehuishouding en het vinden van een gezond evenwicht tussen inspanning en ontspanning.

8. Communiceer verbindend

Het contact met klanten en collega’s gaat verder dan alleen de overdracht van inhoudelijke kennis en expertise. Het gaat ook over betekenisvol contact en echte verbinding aangaan door te investeren in duurzame relaties met klanten en collega’s. 

Professionals die verbindend communiceren zijn enerzijds congruent in hun communicatie. Ze brengen hun eigen gedachten, gevoelens en verwachtingen naar voren in het contact met de ander. De ene keer stellen ze zich kwetsbaar op, een andere keer zijn ze juist kritisch vanuit hun professionele rol. 

Anderzijds zijn betekent verbindend communiceren dat professionals empathisch zijn in het contact met anderen. Dat houdt in dat ze zichzelf kunnen verplaatsen in de ander, dat ze oprecht nieuwsgierig zijn naar wat de ander bezighoudt, drijft en belangrijk vindt

In onze programma’s leren we professionals verbindend te communiceren. We oefenen met gesprekstechnieken als onthullen, luisteren, samenvatten en doorvragen. We leren de deelnemers oog te hebben voor zowel het verbale als non-verbale stuk van communicatie en hoe ze hierin zelf overkomen op de ander. Daarnaast leren we professionals om uitdagende gesprekken te voeren, door de relatie met anderen bespreekbaar te maken, zodat onuitgesproken issues vroegtijdig kunnen worden opgelost.

9. Werk oprecht samen

Oprecht samenwerken gaat over duurzame samenwerkingsrelaties leren aangaan met andere collega professionals. Het gaat over leren van elkaar, hulp vragen aan elkaar, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en leren samenwerken met verschillende persoonlijkheden. Het gaat ook over helder zijn in je verwachtingen ten aanzien van de samenwerking met anderen. Professionals die oprecht samenwerken, gaan constructief om met feedback en stellen het teambelang boven hun eigen belang. Ze beleven zichtbaar plezier aan het samenwerken met anderen.

In onze programma’s gaan we actief aan de slag met deze samenwerking thema’s. We simuleren we verschillende samenwerkingsopdrachten waarin de onderlinge samenwerkingspatronen direct zichtbaar worden. De deelnemers vertalen de opgedane inzichten vervolgens door naar hun eigen werkpraktijk. We leren de deelnemers hoe ze op constructieve wijze kunnen bijdragen aan de samenwerking en de teamontwikkeling.