INTEGRALE AANPAK

In onze benadering van persoonlijk leiderschap hanteren we een integrale aanpak, waarbij we uitgaan van 5 verschillende bewustzijnsniveaus:

Handelen (Fysiek bewustzijn)

Als je fysiek bewustzijn hebt ontwikkeld dan ben je aanwezig in je lichaam en luister je naar wat dit je te zeggen heeft. Ons lichaam is onze trouwste en meest oprechte leermeester. In leiderschapstrainingen wordt doorgaans niet veel aandacht besteed aan het lichaam. In onze programma’s krijgt dit aspect juist veel aandacht. Het lichaam liegt niet. Fysiek bewustzijn kan alleen tot ontwikkeling komen door met aandacht in het lichaam te zijn in plaats van het hoofd. Te lang werken zonder pauzes en ontspanning, oppervlakkige ademhaling, te weinig beweging, vermoeidheid en uitputting zijn tekenen van een onderontwikkeld fysiek bewustzijn. 

Fysiek bewustzijn gaat niet alleen over luisteren naar en goed zorgen voor je lichaam. Het gaat ook over het vermogen om wat je wilt ook daadwerkelijk vorm te geven en te realiseren in de weerbarstige realiteit van alledag door discipline en daden. Er zijn genoeg mensen met mooie ideeën, maar zonder vormgevende kracht en doorzettingsvermogen kan er weinig tot stand komen. 

Denken (mentaal bewustzijn)

Het ontwikkelen van mentaal bewustzijn helpt je om leider te worden van je gedachten. Iemand die zich op mentaal niveau ontwikkeld heeft, is helder van geest en wordt niet beheerst door zijn/haar denken. Bewustwording van alle overtuigingen die je beperken, is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van mentaal bewustzijn. Mentale bewustwording vraagt dat je oude denkbeelden en oordelen los durft te laten, zodat je meer in verbinding komt met je innerlijke wijsheid. Mentaal bewustzijn ondersteunt je bij het vergaren van kennis en wijsheid uit je eigen levenservaringen en het creëren van een eigen visie.

Voelen (emotioneel bewustzijn)

Als je emotioneel ontwikkeld bent, dan laat je zien wat je raakt, kwetst en enthousiasmeert. Mensen die leiderschap ontwikkelen ten aanzien van hun emotionele bewustzijn tonen lef, stellen zich kwetsbaar op, voelen zich verbonden, hebben hart voor de zaak en ervaren levenslust en plezier. 

Het ontwikkelen van emotioneel bewustzijn betekent dat je jezelf bevrijdt van beperkende emoties die je onnodig belasten. De sleutel hierbij is het herkennen van de ware oorsprong van de negatieve aannames die je in je leven hebt gedaan en de onderliggende emotie (pijn) alsnog toe te laten. Hierdoor kun je je eigen schaduwkant (je angsten, schaamte, schuldgevoelens en frustraties) leren integreren in jezelf. Daarmee voorkom je onnodige projectie van onverwerkte emoties op de mensen waarmee je samenwerkt.  Onverwerkte emoties vormen dan ook een grote barrière voor succesvol persoonlijk leiderschap.

Willen (spiritueel bewustzijn)

Bij dit niveau van bewustzijn gaat het over inspiratie, passie, intuïtie en bezieling. Op dit niveau word je gedreven door je diepste waarden (leidende principes) en handel je vanuit waartoe je je geroepen voelt (je levensmissie). Je vertrouwt hierbij op je innerlijke en universele wijsheid en maakt keuzes op basis van je eigen innerlijke kompas. Spiritueel bewustzijn gaat ook over het bijdragen aan iets groters dan jezelf. 

Als je leeft en werkt vanuit een spiritueel bewustzijn ben je steeds meer jezelf, heb je meer focus en ervaar je zingeving en vervulling in jouw leven en werk.

Verbinden (relationeel bewustzijn)

Relationeel bewustzijn gaat over het ontwikkelen van betekenisvolle en duurzame relaties met de mensen om je heen zoals bijvoorbeeld klanten en collega’s. De term relationeel bewustzijn klinkt wellicht wat soft, maar is tegelijkertijd de meest harde voorwaarde om vruchtbare en duurzame samenwerkingen te komen. Pas als het stroomt tussen mensen, kan het ook stromen op zakelijk niveau. Contact gaat immers voor contract. Relationeel bewustzijn zorgt voor ‘hard op de bal, zacht op de man’. Het ontwikkelen van relationeel bewustzijn is daarom een voorwaarde om echt professioneel succesvol te zijn. 

Relationeel bewustzijn maakt dat je kunt staan voor jezelf en de ander kunt blijven zien voor wie hij of zij is, ondanks de grote onderlinge verschillen. Relationeel bewustzijn maakt het mogelijk om bruggen te slaan tussen jezelf en de ander.  

Voor het ontwikkelen van relationeel bewustzijn is het allereerst nodig dat je je verbindt met je eigen potentieel (zie daarvoor de hierboven beschreven 4 bewustzijnslagen). Als je vervolgens vanuit die sterke verbinding met jezelf het contact met de ander aan gaat, ontstaat er een diepe en gelijkwaardige verbinding met die ander. Je krijgt hierdoor meer begrip en empathie voor die ander. Door het ontwikkelen van je relationele vaardigheden (communicatie-, invloed- en samenwerking skills) vergroot je jouw repertoire om verschillen te bespreken en je impact te vergroten.

Deze 5 niveaus vormen een samenhangend geheel en werken op elkaar door. Persoonlijk leiderschap betekent dat je leiderschap neemt over jouw potentieel op alle 5 verschillende niveaus. Onze aanpak is steeds gericht op een of meerdere van de bewustzijnsniveaus.